Canine pleasure fci kennel Canine pleasure fci kennel

Německý ovčák - podmínky chovnosti

Německý ovčák má jedny z nejobsáhlejších podmínek chovnosti. K uchovnění je nutná plnochrupost, určitý stupeň DKK, výstava, kde je střelba, zkouška z výkonu, rozbor DNA a pro zařazení do výběrového chovu bonitace (není nutná).


RTG

 • RTG DKK – povinný, DLK – doporučený

 • oficiální RTG lze udělat až po dovršení 12ti měsíců věku psa, poté se zašle k posouzení

ČR – max. II. stupeň

SRN, Rakousko – výsledek „A“ (normal, fast normal, noch zugelassen)

 • uznává se nejlepší výsledek, ale za předpokladu, že jedinec není v žádné uznávané zemi vyřezen

 • výsledek RTG MUSÍ být zapsán v PP

 • velmi důležitý je výběr veterináře, který bude zhotovovat snímky RTG. Snímek musí být kvalitní. Špatný snímek může negativně ovlivnit výsledek RTG!

 

Výstava

Pes či fena se musí zúčastnit výstavy v jedné z níže uvedených tříd:

 • výstavy pořádané ČKNO, německé a rakouské

 • posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO

 • výstavní ocenění nejméně „dobrý“ dosažené ve třídě mladých (od 1.1.2009), dospívajících či pracovní

 • pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní

 

Zkouška z výkonu

 • ve všech druzích chovu je podmínkou úspěšné složení všestranné zkoušky z výkonu nejméně I. stupně ZVV, SchH, IPO.

 • mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN, Rakouska a SR.

 

DNA

 • od 1.1. 2009 musí mít jedinec pro chovnost odebrán vzorek krve pro určení identity (DNA). Posílá se buď do Německa (krev) nebo do Brněnské laboratoře (vytěr z tlamy) – zaleží na majiteli psa, kterou variantu zvolí, v naší CHS zasíláme vzorky krve do Německa.

 • záznam musí být v PP

 

Bonitace

Pro možnost zařazení jedince do výběrového chovu je potřeba absolvovat bonitaci, bez ní lze psa/fenu použít pouze v chovu kontrolovaném (feny mají omezení v chovu – jeden vrh v jednom kalendářním roce)

 

Podmínky k účasti:

 • dovršení věku 18ti měsíců

 • splnění všech podmínek uvedených výše (RTG, výstava, zkouška, DNA)

 • členství v klubu ČKNO

 

Importovaným jedincům se uznává bonitace SV a SR, pokud byli s platnou bonitací importování.

Uznává se i bonitace provedená v SRN a Rakousku majitelem z ČR.

 

Co nás na bonitaci čeká

 • kontrola tetovacích čísel

 • měření a vážení psa/feny

 • jedinci se rozpohybují v kruhu a posléze zastaví, na volném, prověšeném vodítku se zkouší reakce na střelbu – pes reagující bázlivě je vyřazen z dalšího pokračování

 • psi jeden po druhém prochází skupinkou osob, někdo ze skupinky psa pohladí – zkouší se bázlivosti či naopak agresivita psa vůči cizím lidem

 • zkouška obrany

 1. přepad z úkrytu

 2. kontrolní zadržení

 • nakonec nastupují psi na hodnocení exteriéru – měření výšky, obvodu a hloubky hrudníku, kontrola zubů a varlat, celkový popis psa v postoji a v pohybu

 

Výsledek bonitace

Výběrový chov:

1. třída chovnosti

 • tuto třídu je možné zadat jen prvotřídnímu jedinci bez exteriérových vad

 • fena může mít štěňata 2x ročně

 

2. třída chovnosti

 • jedinci s malými exteriérovými vadami

 • jedinci s odchylkami kohoutkové výšky max. +2cm

 • s hodnocením zkoušky odvahy a bojovnosti „dostatečný“

chybí-li jim l x Pl nebo  2 x P1 nebo lx P1 a 1xM3 , nebo 2xM3.

Veterinární potvrzení se  uznává za předpokladu, že prokazatelně zub trvalého chrupu byl  extrahován (vyjmut) vet.lékařem po provedeném RTG čelisti, označeném  tetovacím číslem jedince za přítomnosti příslušného poradce chovu. V tomto případě je záznam o extrakci předložen současně s PP jedince a RTG snímkem předsednictvu nebo Radě KNO, která rozhodne o provedení záznamu  plnochruposti daného jedince do jeho  PP .

 

Pro obě tyto třídy je nutné předvést na bonitaci přesvědčivý výkon psa na obraně. Pes/fena dostane ohodnocení:


1- pes provedl na bonitaci razantní zákrok, vyrovnaný, sebevědomý
2- pes zákrok provedl, ale s malou razancí a sebejistotou
3- na hranici vyřazení z chovu, ale ještě připuštěn do chovu

P -  pouští
N – nepouští

Jestliže jedinec nezvládne tento test povahy má možnost ještě jednou bonitaci zopakovat následující rok.

Vyřazení z důvodu exteriérových vad (např. kryptorchismus, chudozubost …) je trvalé a není možnost bonitaci opakovat a ani jedince použít v chovu.

Jedinci, kteří úspěšně absolvují bonitaci jsou zařazení do chovu na 2 roky. V roce, ve kterém jim končí bonitace se mohou zúčastnit bonitace opět a jestliže uspějí jsou zařazení do výběrového chovu doživotně. Feny s doživotní chovností mohou odchovat 3 vrhy v období 2 let do dosažení 8 let. Feny s doživotní chovností starší 8 let mohou odchovat ještě jeden vrh. 

 
email: Duchonova6@seznam.cz
Tel.: 724 417 941
Tel.: 724 417 942