Canine pleasure fci kennel Canine pleasure fci kennel

Výstavní tituly

Jaký titul a na jaké výstavě můžeme získat? V článku níže jsou jednotlivé zkratky podrobně vysvětlené

číst...

 

Na mezinárodních výstavách můžeme získat:

Vítěz výstavy – BIS, Vítěz skupiny – BIG, Vítěz plemene – BOB, Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), Nejlepší veterán plemene (BOV), CAJC, CAC, r. CAC, CACIB, r. CACIB

Na národních výstavách:

Národní vítěz, Vítěz výstavy - BIS, Vítěz skupiny – BIG, Vítěz plemene – BOB, Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), Nejlepší veterán plemene (BOV), CAJC, CAC, r. CAC

Speciální výstavy:

Vítěz speciální výstavy, Vítěz výstavy BIS, Vítěz plemene – BOB, Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (Junior BOB), Nejlepší veterán plemene, CAJC, CAC, r.CAC

Klubové výstavy:

Klubový vítěz, Vítěz plemene – BOB, Nejlepší veterán plemene, Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (Junior BOB), CAJC, CAC, r.CAC

Oblastní a krajské výstavy:

Vítěz třídy, Oblastní nebo krajský vítěz, Nejkrásnější veterán

Světová a evropská výstava:

 • na těchto výstavách kromě běžných titulů lze získat i titul Světový nebo Evropský vítěz

 

Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene

Vítěz třídy

 • zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě – mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů, veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských

 • v případě členění dle zbarvení, velikosti a váhy může být udělen v každé třídě

 • u plemene NĚMECKÝ OVČÁK může být, mimo mezinárodní výstavy, udělen jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1

Oblastní vítěz

 • zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • v případě členění dle zbarvení, velikosti a váhy atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů – info o tom kolik CACIBů se u plemene zadává najdeme na www.fci.be – standardy

Krajský vítěz

 • zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • v případě členění dle zbarvení, velikosti a váhy atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů

Nejlepší mladý pes nebo fena plemene - Best of juniors (BOJ)

 • zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních, mezinárodních

 • titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC

 • mezi vystavovateli se vžilo označení Junior BOB – jedná se o nejlepšího mladého jedince plemene

Nejlepší veterán plemene - Best of veterans (BOV)

 • získává nejlepší veterán pes nebo fena z konkurence všech veteránů plemene s oceněním výborný 1

 • zadává se zpravidla na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních

 • mezi vystavovateli se vžilo označení Veteran BOB

Klubový vítěz

 • zadává se na některých klubových výstavách (v propozicích je vždy uvedeno, zda je titul na dané výstavě možno získat či ne)

 • podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu

 • titul může být vázán např. na členství v klubu

 • zadává se zpravidla nejlepšímu jedinci – psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • v pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých – zpravidla jej získá pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostí nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC

Vítěz speciální výstavy

 • zadává se na speciálních výstavách plemene nejlepšímu jedinci – psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Národní vítěz

 • zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Vítěz plemene BOB (BEST OF BREED)

 • nezadává se na oblastních a krajských výstavách

 • na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence nejlepšího mladého jedince, nejlepšího veterána plemene a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen

 • na klubové výstavě bez zadávání titulu Klubový vítěz postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a všichni CAC

 • na mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB

 

Tituly zadávané ve slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží na Národních a mezínárodních výstavách

Vítěz velké národní ceny – BONB (Best of National Breeds)

 • do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák – všechna plemena jsou představena

 • samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB

Vítěz skupiny FCI – BIG (BEST IN GROUP)

 • do soutěže nastupují všichni vítězové plemene (BOB) příslušené skupiny FCI

 • neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS

Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG)

 • nastupují všichni BOJ - nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI

 • do dalších soutěže (JBOD, JBIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (JBIG)

Vítěz dne – BOD ( BEST OF DAY)

 • soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci, kteří obdrželi titul BIG

 • na mezinárodní výstavě nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen

Juniorský vítěz dne (JBOD)

 • do soutěže nastupují všichni vítězové skupiny FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. NA MVP nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen

Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW)

 • do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstave nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na vícedenních výstavách

 • na mezinárodní výstavě nenastupuje Vítěz skupiny neuznaných plemen

Juniorský vítěz výstavy (JBIS)

 • do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Nejlepší mladí dne  (JBOD). NA MVP nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen


 

ČEKATELSTVÍ

CAJC (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT)

 • čekatelství šampionátu mladých

 • může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně ve třídě mladých

 • zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)

 • čekatelství šampionátu krásy

 • může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně ve třídě – mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů

 • zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

r. CAC (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)

 • rezervní čekatelství šampionátu krásy

 • může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC (mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, šampiónů

 • zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CACIB (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

 • čekatelství mezinárodního šampionátu krásy

 • může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů

r. CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

 • rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy

 • může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně

 • do této soutěže postupují: výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd

 

Zkratky používané pro označení mezinárodní šampionátů

C.I.B. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

 • mezinárodní šampion krásy

 • tato zkratka se používá krátkou dobu – dříve se uváděla zkratka ICH – International Champion

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION)

 • mezinárodní výstavní šampion

C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL)

 • mezinárodní šampion práce


 
email: Duchonova6@seznam.cz
Tel.: 724 417 941
Tel.: 724 417 942