Canine pleasure fci kennel Canine pleasure fci kennel

Hodnocení plemene německý ovčák na výstavách

Hodnocení německého ovčáka se odlišuje od hodnocení jiných plemen. Jak si můžete přečíst v článku.

číst...

 

Rozlišujeme výstavy:

Oblastní (OV)

 • organizovány místními pobočkami Českého klubu NO nebo základními kynologickými organizacemi

Krajské (se zadáváním titulu „Krajský vítěz“) (KV)

 • každá krajská pobočka má uspořádat ročně ve svém rozsahu krajskou výstavu

Výstavy německých ovčáků, které se připojují na výstavách všech plemen (mimo KVV)

 • OV či KV mohou být připojeny na výstavy všech plemen jako samostatné akce

Klubová výstava vítězů (KVV)

 • tuto výstavu klub (Český klub německého ovčáka) pořádá 1x ročně

 

Dále pak může být německý ovčák předveden na Národních (NVP) a Mezinárodních výstavách psů (MVP)

 

Rozdělení tříd – S VÝJIMKOU NÁRODNíCH A MEZINÁRODNÍCH VÝSTAV

Dorost

 • od dokončeného 6. měsíce až do 12 měsíců

 • v rámci KVV mohou být třídy rozděleny na kategorie:

 1. 6-9 měsíců

 2. 9-12 měsíců

Třída mladých

 • od dokončeného 12. měsíce až do 18. měsíců

Třída dospívajících

 • od dokončeného 18. měsíce do 24. Měsíců

Třída pracovní

 • od dokončeného 2. roku stáří

 • je podmíněna zkouškou z výkonu

Třída veteránů

 • od 8 let (výstavní ohodnocení a tituly z této třídy je neplatné pro účely chovnosti)

 

Ve třídách mladých, dospívajících a dospělých se přezkušuje lhostejnost k výstřelu – vyjma mezinárodních a národních výstav

 • pro přezkoušení a provádění střelby platí ustanovení bonitačního řádu (ze vzdálenosti min. 15 kroků se vystřelí z poplašné pistole (6mm) nejméně dvakrát, dva výstřely. Pes stojí na volném vodítku, při výstřelech musí zachovávat klid.)

 

Na NVP a MVP je rozdělení tříd:

Povinné třídy:

Mladých 9-18 měs.

Mezitřída 15-24 měsíců

Otevřená – od 15 měsíců - přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

Pracovní – od 15 měsíců - na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku

Šampiónů – od 15 měsíců - otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampióna některé ze členských zemí FCI

Veteránů – od 8 let

Vítězů – od 15 měsíců - přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

 

Třídy, které mohou být dále otevřeny na NVP a MVP:

Štěňat 4-6 měsíců

Dorostu 6-9 měsíců

Třída mimo konkurenci - od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí

 

OCENĚNÍ:

Velmi nadějný (VN) a Nadějný (N)

- toto ohodnocení je pouze pro třídu dorostu a dále pak pro třídu štěňat

Výborný (V)

- zvířata, která položením přísných měřítek plně odpovídají plemennému standardu, sebejistě a nenuceně se předvádějí a jsou lhostejná k výstřelu, která se mohou prokázat požadovaným výsledkem RTG potvrzeným v průkazu původu,a mají předepsanou zkoušku z výkonu

Velmi dobrý (VD)

- jako nejvyšší ohodnocení ve třídách mladých a dospívajících (KV, OV, KVV) – pro zvířata, která plně odpovídají plemennému standardu

- v dospělých – pro zvířata s drobnými odchylkami v anatomické stavbě

Dobrý (D)

- pro zvířata, která odpovídají standardu se zřetelně patrnými anatomickými vadami

Dostatečný

- pro zvířata, která v den akce jsou citlivá na výstřel, nebo jejich přirozenost (nenucenost) je narušena, a nebo díky celkové kondici včetně anatomické stavby nepřipouští vyšší ohodnocení.

Nedostatečný

- pro zvířata, která se jeví jako plachá při střelbě a v celkovém chování, nebo která vykazují nedostatky, které je vylučují z chovu a dále zvířata, přerostlá o více než o 2 cm.Na Klubové výstavě vítězů se kromě výše uvedených ohodnocení zadává ohodnocení „výborný – výběrová třída“ – V-A – které předpokládá ještě splnění dalších kriterii (v přihlášce na výstavu)

 


Zdroj: Směrnice Českého klubu německých ovčáků

Výstavní řád FCI

Výstavní řád ČMKU


 
email: Duchonova6@seznam.cz
Tel.: 724 417 941
Tel.: 724 417 942